Opis szkolenia GD&T:

Pakiet 6 szkoleń, który jest w naszej ofercie to podstawowa wiedza dla każdego, kto chce podnieść swoje kwalifikacje w temacie rysunku technicznego. W czasie tego kursu staramy się przekazać i usystematyzować najważniejsze zagadnienia związane z wymiarowaniem i tolerowaniem geometrycznym oraz z podstawami rysunku technicznego. Wiedza na temat rysunku technicznego i zdolność jego poprawnej interpretacji to podstawowa umiejętność w pracy inżyniera. Nasze szkolenie zostało zaprojektowane tak, aby w jasny i czytelny sposób przekazać praktyczną wiedzę nt. GD&T/GPS.

Podstawowe informacje – szkolenie Rysunek Techniczny:

  • Pakiet obejmuje 6 tematów: „Szkolenie podstawowe”, „Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne: GD&T/GPS”, „Szkolenie zaawansowane GD&T/GPS”, „Układ tolerancji i pasowań w ISO286”, „Chropowatość powierzchni” oraz „Tolerancje ogólne”.
  • Godziny: całość kursu to w sumie 700min szkolenia, podzielone na 54 praktyczne filmy.
  • Cena za dostęp do szkolenia: 498 PLN.
  • W cenie: dostęp do platformy szkoleniowej, przesyłka drukowanych materiałów.
  • Dożywotni dostęp do szkolenia.
  • Zapisy i info: kontakt@rysunektechniczny.pl
  • Nasze podejście do tematu GD&T: blog.

Plan szkolenia GD&T/GPS:

Rozdział nr 1: Wstęp i wprowadzenie.

W tym rozdziale skupiamy się na podstawowych wiadomościach i wprowadzamy uczestników w szkolenie. Omawiamy tematy związane z podstawowymi definicjami, regułami, przeglądamy najważniejsze normy związane z wymiarowaniem i tolerowaniem geometrycznym. Poruszamy tematy rysunku bez GD&T, przeglądamy podział i klasyfikację tolerancji geometrycznych, omawiamy ramkę tolerancji oraz rodzaje elementów geometrycznych. Tutaj przeglądy również modyfikatory, które mogą występować na rysunku.

Rozdział nr 2: Wymiar i jego interpretacja.

W kolejnym rozdziale poruszamy temat wymiaru, co jak się okazuje nie jest do końca dobrze zrozumiałym zagadnieniem. Czym jest wymiar, jak interpretować wymiar, jakie są rodzaje wymiarów – na te wszystkie pytania odpowiadamy w czasie tego rozdziału. Dodatkowo omawiamy domyślne typy wymiarów dla różnych systemów GD&T a także ukazujemy wpływ typu wymiaru na metodę jego pomiaru. Tutaj także omawiamy zasadę niezależności, zasadę powłoki oraz wszelkie konsekwencje ich zastosowania.

Rozdział nr 3: Wymaganie Maksimum Materiału.

Podstawowa zasada, która obecnie ma zastosowanie na rysunkach technicznych. Jak się okazuje, nie można w pełni zrozumieć rysunku oraz intencji konstruktora, bez zrozumienia Wymagania Maksimum Materiału. W czasie tego rozdziału dokładnie omawiamy wszelkie zagadnienia związane z tą regułą. Tutaj skupiamy się szczególnie na następujących zagadnieniach: interpretacja osiowa, interpretacja powierzchniowa, bonus do tolerancji, podstawy budowy sprawdzianów, konsekwencje zastosowania zasady dla pomiarów poszczególnych charakterystyk.

Rozdział nr 4: Bazy i metody wyznaczania układów bazowych.

Bazowanie to jedno z kluczowych zagadnień wymiarowania i tolerowania geometrycznego. Układy baz wyznaczają orientację danej części oraz odpowiednich elementów części w przestrzeni. Kluczowym jest to, aby dokładnie zrozumieć jak wyznaczać tą orientację oraz jak dokładnie symulować elementy bazowe mając do dyspozycji proste narzędzia pomiarowe. Tutaj ważną sprawą jest także kolejność ustalania baz (zgodnie z ramką tolerancji) oraz wykorzystanie modyfikatorów. Te wszystkie zagadnienia są omawiane w trakcie tej części szkolenia.

Rozdział nr 5: Przegląd tolerancji geometrycznych.

W tej części skupimy się na tolerancjach kształtu, kierunku i położenia. Rozdział obfituje w przykłady rysunkowe tak, aby ukazać możliwości zastosowania poszczególnych zapisów. Przykłady odwołują się do różnych standardów (ISO, ASME) – ma to na celu ukazanie różnic w interpretacji tego samego zapisu. Właściwe użycie odpowiedniej tolerancji to klucz do stworzenia poprawnej dokumentacji w postaci rysunku technicznego. Właściwy odczyt (interpretacja) to klucz do zrozumienia intencji konstruktora i do poprawnej weryfikacji zgodności produktu.